Agile för alla

Kursen arrangeras efter överenskommelse

Course Summary

I vissa branscher är agila arbetssätt något helt naturligt och man känner inte till något annat. Men i många branscher är det ännu något man bara har hört talas om och inte riktigt kan ta till sig. Flera av MEQIFY´s kunder inom industrin har också varit i läget där dom hörde talas om agila arbetssätt och förstod att det var nog en bra idé att lära mer för att kunna avgöra om det skulle passa på deras uppgifter. Här är chansen att lära mer.

Course Curriculum

Thomas Mattsson

Thomas has international experience working with global companies on challenging projects in difficult environments. He saw the back side of the “command and control” management style and took a leading role in implementing agile ways of working in a multinational company. A strong believer in the power of empowered people who get inspiring goals.

John Smith

Developer

Highly Recommended Course. Easy to Understand, Informative, Very Well Organized. The Course is Full of Practical and Valuable for Anyone who wants to Enhance their Skills. Really Enjoyed it. Thank you!!

Course Pricing